RSS Beslemesi
Bilgi Bankası : HR
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 01.0cak.2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasa laşmıştır. Yasalaşan BES otomatik katılım uygulaması, işyeri bazl...
HEDEF HAVUZU Performans sürecinde çalışanlara yöneltilen hedef ve hedef grupları "Hedef Havuzu" menüsünden belirlenir. HEDEF GRUBU Ortak bir amaca yönelik hedeflerin gruplanması yapılır. Şirket Hedefleri, Kişisel Hedefler, Kuruma Uyum Becerisi gibi ...
ORGANIZASYON ŞEMASI * Pozisyon ilişkili organizasyon şeması oluşturma * Tüm işletmelerde çalışanların işletme ayrımı olmaksızın organizasyon şemasında çalışan olarak atanması * Organizasyon şemasının farklı seviyelerde gösterilmesi * Senaryo bazl...
ONAY ŞABLON TANIMLARI * Ikweb/Tanımlamalar/Onay/Onay Şablon Tanımları ekranından onay süreçlerinde kullanılacak şablon tanımlamaları yapılır. * Onay şablon adımları belirlenir. * Onaylayacak kişinin rol bilgisi seçilir. NOT: Ikincil amir bilgisi...
MUTLU GÜNLER MAIL GÖNDERIMI Ikweb/Ayarlar/Araçlar/E-Posta Sunucu Ayarları ekranından bilgiler tanımlanır. Ikweb/Ayarlar/Araçlar/Sistem Ayarları/Şirket altında yer gönderen mail adresleri tanımlanır. Ikweb/Araçlar/E-Posta İçerik Tanımla ekranında "Yen...
KULLANICI YARATMA Kullanıcı yaratma işlemi IKWEB üzerinden TANIMLAMALAR/KULLANICI/KULLANICI YARATMA menüsünden yapılır. Ekranda kullanıcısı oluşmamış özlük bilgileri yer alır. Tek tek kullanıcı oluşturulabileceği gibi İSIM bilgisinin yanında yer alan kut...
ONLINE BORDRO ZARFI GÖRÜNTÜLEME 1. BordroPlus tarafında bir yetki grubu tanımlaması yapılır. Bu yetki grubu kapsamında Bordro Zarfı raporuna tüm haklar verilir. 2. BordroPlus tarafında personel kartlarına bu yetki grubu tanımlanır. 3. Eğer standart ...
E-REÇETE T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2 Ekim 2017 tarihinde yapılan duyuru kapsamında , işyeri hekimlerine 1 Ocak 2018 itibarıyla ıslak imzalı kağıt reçeteden e-reçeteye geçme zorunluluğu getirilmiştir. https://isgkatip.csgb.gov....
İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI: 5746 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" 12 Mart 2008 Tarihli ve 26814 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla ülke ekonomisinin ulusl...
Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Görev Zamanlayıcı Doküman No : TIGER2-17000017 1/31  ZAMANLANMIŞ GÖREVLER Görev Zamanlayıcı , kullanıcının belirlediği batch işlem ve raporları, sıralı bir şekilde seçerek takvime bağlayabilmekte, takvime bağla...
"NAKİT" YEMEK YARDIMI UYGULAMASI Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4958 sayılı Kanunla değişik 77 nci maddesinin ikinci fıkrasında, ÖLÜM, DOĞUM VE EVLENME YARDIMLARI, YOLLUKLAR, KIDEM, IHBAR VE KASA TAZMINATLARI, AYNI YARDIMLAR ILE...
E-Bildirge, İşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden SGK Sayfasına Bağlanarak Aktarılması Ek özellik I paketi kapsamında, 3.08.02 versiyonundan itibaren Logo İK ürünlerine aşağıdaki resmi raporların SGK interne...
“AYNİ” YEMEK YARDIMI UYGULAMASI Yemek yardımının ayni olarak verilmesi ; yemek bedellerinin personele değil, doğrudan veya yemek fisleri yoluyla yemek hizmeti verenlere ödenmesidir. GELIR VERGISI AÇISINDAN ; Bu tip yemek yardımı uygulamalarında "Ayni"...
Powered by Chip Computer