Bilgi Bankası
“AYNI” YEMEK YARDIMI UYGULAMASI
Gönderen Arda CIGIZOGLU on 20.07.2018 12:18

“AYNİ” YEMEK YARDIMI UYGULAMASI

Yemek yardımının ayni olarak verilmesi ; yemek bedellerinin personele değil, doğrudan veya yemek
fisleri yoluyla yemek hizmeti verenlere ödenmesidir.

Gelir vergisi açısından ;

Bu tip yemek yardımı uygulamalarında “Ayni” olarak hesaplatılan tutar gelir vergisinden istisna
tutulabilir. İstisna sartları sunlardır.

- Verilen yemeklerin fiilen çalısılan günlere özel olması ;
- Yemek bedellerinin personele değil doğrudan veya yemek fisleri yoluyla yemek
hizmeti verenlere ödenmesi ;

* Yemek servisi veren sirketlerden alınan ve personele dağıtılan yemek fisleri kullanılmak
suretiyle lokantalarda yenen yemekler de yukarıda belirtilen had dahilinde istisnadan yararlanır.

* Personele yemek yedirmek veya yemek fisi vermek yerine yemek bedeli ödemek yani nakit
para vermek veya bunun yerine erzak vermek suretiyle yapılan her türlü yemek yardımları,
mutlak olarak vergiye tâbi ücret ödemesi sayılır ve KDV dahil brüt tutarı üzerinden stopaja
tâbi tutulur.

SSK açısından ;

Personele isyerinde veya isyeri dısında yemek yedirilmesi yahut yemek fisi verilmesi seklinde
sağlanan menfaatler, bu masrafların meblağına bakılmaksızın SSK prim matrahı dısında tutulur. (16-
310 Ek Genelgesi)

IK ÜRÜNLERİNDE YEMEK YARDIMININ “AYNİ” OLARAK UYGULAMASI

1. Kanun parametreleri,  gelir vergisi tabında “yemek yardımı muafiyeti” alanında gelir
vergisinden istisna edilecek günlük tutar belirtilir.

 

Resim 1

 

2. Çalısma parametreleri / Sosyal yardımlar bölümünde yeni bir parametre eklenir. İstisnaların
Kanun parametrelerindeki oranlara göre yapılabilmesi için parametrenin islem türü “Yemek
Yardımı” olarak seçilmelidir.

 

Resim 2

 

3. Kurum çalısma parametrelerinde, çalısma parametresi eklenerek özellikleri belirlenir.
Yardımın ayni yardım mı nakit yardım mı olacağı belirtilir. İlgili sosyal yardım tutarının SSK
primine dahil edilmemesi için S.G. Primine tabi oran alanı “0” yapılmalıdır. İlgili parametre
tutarının SSK primine dahil edilmesi gereken durumlarda S.G. primine tabi oran alanı “100”
olmalıdır.

 

Resim 3

 

Yemek yardımının ödeme tipinin “Ay” olarak belirlendiği puantaj kartlarında, gelir vergisi
istisnası tutarı , toplam çalısma günü dikk ate alınarak hesaplanır.

 

Resim 4

 

Yemek yardımının ödeme tipinin “Gün” olarak belirlendiği puantaj kartlarında, gelir vergisi
istisnası tutarı, sosyal yardımın “Süre” bilgisinde yazılan değer dikkate alınarak hesaplanır.

 

Resim 5

 

Örnek:

2011 Eylül Ay’ı içindeki prime esas kazancı 2.000 TL olan bir sigortalıya 15 gün yemek
bedeli olarak günlük 10TL yemek yardımı yapılmaktadır. Yemek yardımın net tutarı ve gelir vergisi
istisna bedeli ne kadardır?

Puantaj yemek yardımı ödeme tipi “Gün” olarak belirlenmis olduğundan “süre” bilgisine bakarak ;

10*15=150TL Brüt yemek yardımı için hesaplama:

Gelir Vergisi: Yemek Yardımının kanun parametreleri gelir vergisi kontrolü ile vergiden muaf bölümü
günlük 10.70TL, puantajda günlük verilen yemek yardımı ise 10TL olduğundan ( 10<10.70) gelir
vergisi istisnası hesaplanmayacak ve puantajda tutarın hepsi gelir vergisinden istisna edilecektir.

150TL Yemek Yardımı İstisnası

Damga Vergisi:150*6.6/1000 =0.99TL

150-0.99 = 149.01TL 150 TL Brüt yemek yardımı için hesaplanan Net tutardır.

 

Resim 6

 

Örnek: 2011 Eylül Ay’ı içindeki prime esas kazancı 2.000 TL olan bir sigortalıya 15 gün için yemek
bedeli olarak günlük 20TL yemek yardımı yapılmaktadır. Yemek yardımın net tutarı ve gelir vergisi
istisna bedeli ne kadardır?

Puantaj yemek yardımı ödeme tipi “Gün” olarak belirlenmis olduğundan “süre” bilgisine bakarak ;

20*15 =300TL Brüt yemek yardımı için hesaplama:

Gelir Vergisi: Yemek Yardımının kanun parametreleri gelir vergisi kontrolü ile vergiden muaf bölümü
günlük 10.70TL, puantajda günlük verilen yemek yardımı ise 20TL olduğundan ( 20>10.70) gelir
vergisi istisnası hesaplanacak ve puantajda bu tutar kadar gelir vergisinden istisna edilecektir.

10.70*15(Gün)=160.50 TL Yemek Yardımı İstisnası

 

Resim 7

 

Resim 8

(0 oylar)
Bu makale yararlıydı
Bu makale yararlı değildi

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
CAPTCHA Doğrulama 
 
Lütfen resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için gereklidir.

Powered by Chip Computer