Bilgi Bankası
E-Bildirge, İşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden SGK Sayfasına Bağlanarak Aktarılması
Gönderen Kaan SAPOGLU on 20.07.2018 15:35

E-Bildirge, İşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden SGK Sayfasına Bağlanarak Aktarılması

Ek özellik I paketi kapsamında, 3.08.02 versiyonundan itibaren Logo İK ürünlerine aşağıdaki resmi raporların SGK internet sayfasına otomatik olarak bağlanarak bilgilerin aktarılması sağlanmıştır. (Ek özellik paketi 18 Ocak 2010 tarihinde üretime yüklenmiştir)

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Vizite Kağıdı
SSK İşe Giriş Bildirgesi
SGK İşten Ayrılış Bildirgesi

Bu kapsamda sistem işletmeni işyeri bilgilerine yeni alanlar eklenmiştir. Sistem işletmeninde bu bölümde girilen bilgilere göre SGK internet sayfasına bağlanılır.

IKSys’de Dosya = Kurumlar = İşyeri bilgilerinde Đşyeri Detay Bilgileri ile gelen form üzerinde SGK internet sitesine erişim için işyerinin sahip olduğu bilgilerin kaydedileceği aşağıdaki alanlar eklenmiştir.

Kullanıcı Adı
İşyeri Şifresi
Sistem Şifresi

resim1

 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Bordro = Raporlar = APHB ve APHB 4c seçenekleri ile gelen formun filtre seçeneklerinde bulunan “Ebildirge” filtresi alt seçeneklerine “SGK Sayfasına” olarak SGK Sayfası bağlantısını sağlayan seçenek eklenmiştir.

 

resim2

 

Bu seçenek ile Aylık prim ve hizmet belgesi raporlandığında, rapor İnsan Kaynakları ürününde hem ekrana listelenir, hem de internet explorer üzerinde SGK Đnternet sayfası açılır.

(E-bildirge, eklenen ‘SGK sayfasına’ seçeneği ile raporlandığında L_CapiDiv tablosundan SGKUserName, SGKUserCode, SGKSysPass, DivPassword alanlarını xml’e alarak “www.ssk.gov.tr” adresine bağlanacaktır.)

Dikkat ! SGK sayfasına seçeneği seçildiğinde her işyeri için rapor ayrı ayrı alınmalıdır, birden fazla işyeri için rapor alınırsa son işyeri için aktarım yapılmaktadır.

 

SGK internet sayfası açıldığında, e-bildirge kullanıcı girişi ekranında sağ klikten “Logo’dan Aktar” seçeneği ile IKSYS de girilmiş olan işyeri kullanıcı ve şifre bilgilerinin ilgili alanlara aktarılması sağlanır. Kullanıcı adı ve şifrelerin aktarılmasından sonra giriş ekranında yer alan “Güvenlik Anahtarı” kullanıcı tarafından yazılmalı ve “Giriş” butonuna tıklanarak sayfaya bağlanılmalıdır.

 

resim3

 

Sayfaya bağlanıldıktan sonra gelen ekranda “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Đşlemleri” seçilmelidir.

 

resim4

 

Sayfaya bağlanıldıktan sonra gelen ekranda “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Đşlemleri” seçilmelidir.

 

resim5

 

Bu ekranda sağ klikteki “Logo’dan aktar” seçeneği ile XML formatındaki Aylık Prim ve Hizmet belgesinin bilgisayarda kayıtlı olduğu yolu aktarılır. (İk ürünlerinde Đzle-Seçenekler-Geçici Veri Kataloğundaki bilgiye göre) Böylece oluşan xml dosya SGK sayfasına otomatik olarak aktarılacaktır.

E-Vizite Uygulamaları

Uygulama için sicil kartı sağ klik seçeneklerine “E-Vizite” seçeneği eklenmiştir.

 

resim6

 

Sicil kartı, sağ klikten “E-Vizite” seçildiğinde; internet explorer üzerinden SGK internet sayfasının sağlık sistemine giriş ekranı açılır.

Sağ klikten “Logo’dan aktar” seçeneği ile; sicilin işyeri bilgilerine göre, sistem işletmenindeki sgk işyeri bilgileri ve şifresi aktarılır. Açılan internet sayfasında “Vizite Kayıt” seçeneği tıklanır. Sağ klikten “Logo’dan aktar” seçildiği zaman ilgili sicilin T.C. Kimlin numarası alana aktarılır.

 

resim7

 

Internet üzerinde açılan vizite sayfasında, kimlik numarasına göre sicilin bilgileri listelenecektir.

 

resim8

 

İşe Giriş ve Đşten Çıkış Bildirgeleri SGK İşe Giriş Bildirgesi:
İGK İşe Giriş Bildirgesine “SGK Sayfasına :

Evet /Hayır” filtresi eklenmiştir. Filtrenin “Evet” olarak belirlenmesi ile SGK internet sayfasına ulaşılır. İlgili sayfada sağ klikten “Logo’dan aktar” seçeneği ile sistem işletmenindeki işyeri kullanıcı ve şifre bilgileri aktarılır. Güvenlik anahtarı kullanıcı tarafından yazılarak sayfaya bağlanılır.

 

resim9

resim10

 

Sigortalı İşe giriş bildirgesinin seçilmesi ve “Logo’dan aktar” işlemi ile ilgili sicilin T.C. Kimlik numarası ile giriş işlemi başlatılır.

Devam eden ekranlarda bulunan sicil bilgileri sayfasında “Logo’dan aktar” seçeneği ile sicilin işe başlama tarihi, sigorta kolu(sicil kartında yer alan belge türü) bilgileri aktarılır.

Özürlülük Kodu : Sicil kartındaki sakatlık derecesi belirlenmiş ise evet, sakatlık derecesi yok ise hayır seçeneği aktarılır. Eski Hükümlü: Sicil kartındaki eski hükümlü seçeneğine göre aktarılır.

 

resim11

 

SGK İşten Ayrılış Bildirgesi

İşten çıkış kayıtları / SGK İşten Ayrılış Bildirgesinde “SGK sayfasına “ filtresi “Evet “ seçildiğinde, rapor ekrana listelenirken, internet expolerer üzerinden SGK sayfasına ulaşılır. Sayfada sağ klikten “Logo’dan aktar” seçeneği ile, sicilin işyeri bilgilerine göre; kullanıcı adı ve şifre bilgileri aktarılır. “Güvenlik kodu” kullanıcı tarafından yazılarak giriş yapılır. İnternet sayfasında “Sigortalı işten ayrılış bildirgesi” seçilerek, devam edilir. İlerleyen sayfada sağ klikten “Logo’dan aktar” seçilerek ilgili personelin T.C. Kimlin numarası ve işten ayrılış tarihi programdan otomatik olarak aktarılır.

 

resim12

 

Sigortalı işten ayrılış bildirgesi sayfasında sağ klik seçeneklerden”Logo’dan aktar” seçilerek; satırlarda yer alan “Gün sayısı”, “Prime esas kazançlar” ve “Đşten Çıkış tarihi” alanlarının programdan aktarılması sağlanır.

 

resim13

 

 

 

 

 

 

(1 oylar)
Bu makale yararlıydı
Bu makale yararlı değildi

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
CAPTCHA Doğrulama 
 
Lütfen resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için gereklidir.

Powered by Chip Computer