RSS Beslemesi
Bilgi Bankası : ERP
UYGULAMA KİLİTLEME Uygulamaya bağlı kullanıcıların, uygulamayı kapatmadan istedikleri herhangi bir zamanda kilitleme işlemi yapabilmeleri sağlanmıştır. Böylelikle ilgili kullanıcının terminal başında olmadığı zamanlarda kendi kullanıcı adıyla açtığı...
Logo Tiger Enterprise ile ActiveFax Server Elektronik Faks Sistemi Entegrasyonu ile muhasebe biriminin her ayın 25'inde gerçekleştirdiği mutabakat (BA-BS) işlemini nasıl yaparız? Makalemde sizlerle entegrasyon işlem adımlarını paylaşacağım. Muhasebe bir...
Logo Connect uygulamasında ilgili çalışma alınına giriniz. Sırasıyla Seçenekler --> döküman parametreleri --> e-Fatura ekranında aşağıdaki gibi fatura UBL 'ini ERP'ye kaydet. İlgili çalışma alanında e-Arşiv kullanılıyor ise aynı işlemi aşağıdaki gibi ...
Kullanıcılar Terminallerde çalışan kullanıcıların tanımlandığı ve bağlı olduğu grubun belirlendiği bölümdür. Kullanıcı tanımları menüsüne girildiğinde, gruplarda olduğu gibi burada da LOGO adındaki kullanıcı öndeğer olarak tanımlı gelir. Yeni kullanıcı ...
Terminaller Firmada kullanılan terminaller, sistem işletmeni program bölümü, yönetim menüsü altında yer alan Terminaller seçeneği ile tanımlanır. Daha sonra bu terminallerin hangi grup ve/veya kullanıcılar tarafından kullanıldığı belirlenir. Yeni termin...
WWW.MYLOGO.COM.TR ÜZERINDEN LOGO ÜRÜNLERI'NE (TIGER ENTERPRISE) GÜNLÜK KUR AKTARIMI Tiger Enterprise programında Döviz Kurlarını günlük olarak çekebilmemiz için www.mylogo.com.tr [http://www.mylogo.com.tr/] adresinde kayıt oluşturup sonrasında aşağıdaki ...
e-Fatura'ya geçen vergi Mükelleflerini otomatik olarak Logoda güncellememiz mümkündür. Bunun için Mükellef.Exe uygulamasını kullanmamız gerekmektedir, bu uygulamayı buradan [ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/MukellefArama_v1...
KAYIT NUMARALAMA ŞABLONLARI Kayıt numaralama özelliği; firmaya ait işlemlerde kullanılan belgelerin, firmaya özel numaralar ile kaydedilip izlenmesine imkan tanır. Ticari sistemde fiş ve faturalara ait bilgiler, yapılan işleme uygun fiş türü seçilerek k...
E-DEFTER UYGULAMASI E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunu...
FORM BA - BS Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri hakkında 362 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu G...
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ KURUMLAR VERGISI BEYANNAMESI YEDI BAŞLIKTAN OLUŞMAKTADIR: * Genel Bilgiler * Kuruma Bağlı İşyerleri ve Geçmiş Yıl Zararları * Kazanç ve İlaveler * Vergi Bildirimi * Düzenleme Bilgileri * Ek Bilgiler * Ekler ...
TEVFIKAT UYGULAMASI KDV tevkifatı uygulaması, teslim edilen mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan ed...
B. Lisans Yenileme Nasıl Yapılır? 1. GoPlusSys.EXE uygulaması çalıştırılarak Sistem İşletmeni’ne girilir. 2. Masaüstünde GoPlusSys.EXE kısayolu yoksa GoPlus.EXE kısayolu üstünde sağ tuşa basılır ve “Dosya Konumunu Aç” seçilir. 3. Açılan ekranda GOPLUSS...
Lobjects.exe lobjects.dll
2.17.00.00 sürümüyle Finansal Hatırlatıcı kullanıma sunulmuş olup kullanım detaylarına bu makaleden erişebilirsiniz Logo Hatırlatıcı ile alım, satış, çek, senet ,kredi kartı, cari hesap borç/alacak ve banka kredi işlemlerinin ödeme/tahsilat vadelerini...
Tüm kayıt listelerinden MS Excel'e kolayca veri aktarılabiliyor. Bunun için, bir kayıt listesinde iken F12 fonksiyon tuşu ile "Excel'e Veri Aktarımı Seçenekleri" penceresi açılır. Bu pencerede kayıt listesinde yer alana kolonlar arasından seçim yapılı...
Sıklıkla başvurulan raporlara eklenen bu özellik sayesinde, ekrana alınan raporlarda ilgili kayıtlara kolaylıkla ulaşılabiliyor. Bunun için, üzerinde fare imlecinin soru işaretli hale geldiği bölgelerde sol fare tuşuna çift tıklanır. Burada dikkat edil...
Sayısal veri girişi yapılan alanlarda boşluk tuşuna basıldığında üç sıfır(000) eklenir.
e-Fatura'ya geçen vergi Mükelleflerini otomatik olarak Logoda güncellememiz mümkündür. Bunun için MükellefKontrol.exe uygulamasını kullanmamız gerekmektedir, bu uygulamayı buradan [ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/MukellefK...
KİŞİYE ÖZEL DÖNÜŞÜM VE GÖRÜNTÜLEME ŞABLONU Logo Conncet E - Fatura uygulamasının 2.22.00 versiyonunda dönüşüm şablonları ile ilgili güncellemeler yapılmıştır. Bu kapsamda " Kişiye Özel Dönüşüm ve Görüntüleme " yapılabilecektir. Görüntüleme ve eşleme ş...
SERİ/LOT GİRŞİ NUMARALARININ KONTROL EDİLMESİ Seri/Lot kullanılan malzeme kartları üzerinde yada Giriş hareketleri içerisinde "Lot/Seri No Üret" penceresinde üretilen numaranın ilgili malzeme kartı yada diğer malzeme kartlarındaki Seri/Lot numaralarına ...
GTIP KODLARINA BAĞLI VERGİ DİLİMLERİ 1.89.00.00 sürümünde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına bağlı vergi dilimlerinin girişinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Sistem işletmeninde Kuruluş Bilgileri / GTIP kodları bölümünden ulaşılan pencerede indirilen...
BORDRO – TIGER MUHASEBE ENTEGRASYONU Tiger, İnsan Kaynakları ürün ailesinden İK ürünleri ile entegre çalışmaktadır. Bu entegrasyonun sağlanabilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat etmek gerekmektedir. * Unity sistem işletmeninde açılan firma, işyeri ...
TEVKIFAT UYGULAMASI KDV tevkifatı uygulaması, teslim edilen mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan ed...
SERI LOT GIRIŞ NUMARALARININ OTOMATIK ARTTILMASI Unity2 / Tiger2 / GO ürünlerinde 23 kasım 2009 tarihinde yayımlanacak olan ek özellik 2 paketi kapsamında; Seri/Lot kullanılan malzeme kartları üzerinde yada Giriş hareketleri içerisinde "Lot/Seri No Üret"...
Kayıt numaralama özelliği; firmaya ait işlemlerde kullanılan belgelerin, firmaya özel numaralar ile kaydedilip izlenmesine imkan tanır. Ticari sistemde fiş ve faturalara ait bilgiler, yapılan işleme uygun fiş türü seçilerek kaydedilir. Her bir fiş türü ke...
Perakende söktöründe yaygın olarak kullanılan kampanya tanımlarının desteklenmesininin sağlanması amacıyla kampanya kartı içerisine yeni fonksiyonlar eklenmiştir. Mağaza ve satış noktalarının satışlarını artırmak ya da sezon sonu satışları sırasında uygul...
İŞYERİ BAZINDA ONAYLAMA Ticari sistem yönetimi / İşlemler altında yer alan onaylama seçeneğinin işyerlerine göre yapılabilmesi sağlanmıştır.Onaylama penceresinde sadece onay tarihi girilebilirken yeni gelen bu özellikle artık işyeri seçimi yapılarak onay ...
MALZEME, CARİ HESAP VE FİYAT KARTLARININ EXCEL'DEN AKTARIMI Excel'de tanımlı olan malzeme, cari hesap ve fiyat kartlarının programa doğrudan aktarılması sağlanmıştır. Araçlar menüsünden Excel'den Veri Aktarımı seçeneği kullanılacaktır. Aktarım seçenekl...
KUR FARKI FATURASININ E-FATURA OLARAK GÖNDERİLMESİ - ALINMASI Bu kapsamda ERP ürünlerinde verilen hizmet ve alınan hizmet faturalarının kur farkı faturası gibi işlem görmesi mümkün kılınmıştır. Hizmet kartlarına kur farkı kutucuğu eklenerek işlemin kur ...
Powered by Chip Computer